Επίσκεψη στην Ακρόπολη | Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019

Την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019
παιδιά, γονείς και εθελοντές περπατήσαμε στην πλάκα,
ανεβήκαμε στην Ακρόπολη, μάθαμε την ιστορία του Παρθενώνα
και είδαμε όλη την Αθήνα από ψηλά.