Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη στην Ακαδημία Πλάτωνος | Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 | Αθήνα 2018: Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου |