Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη στην Κυψέλη | Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 | 11:30- 15:30 | Αθήνα 2018- Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου