ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής / Διερμηνέας Φαρσί Γλώσσας | Σεπτέμβριος 2018

To Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή / Διερμηνέα Φαρσί Γλώσσας, για τη στελέχωση των δράσεων του προγράμματος ‘Εφηβικό Δίκτυο – Διαπολιτισμικό Κέντρο Εφήβων και Νέων’.

Περιγραφή θέσης εργασίας:
Διερμηνεία, πολιτισμική διαμεσολάβηση, μετάφραση κειμένων, πλαισίωση δραστηριοτήτων άτυπης εκπαίδευσης και συνοδεία στo πλαίσιο outreach σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων σε συνεργασία με την ομάδα του Εφηβικού Δικτύου.
Απαραίτητα προσόντα:
• Άριστη γνώση Φαρσί, γνώση Ουρντού γλώσσας θα συνεκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
• Επαρκής γνώση της Ελληνικής ή / και Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
• Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο και εργασιακή εμπειρία με ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά πρόσφυγες, μετανάστες κτλ)
• Δεξιότητες συνεργασίας, ομαδικό πνεύμα

Ώρες εργασίας (εβδομαδιαίως):
• Μερικής απασχόλησης, απογευματινό ωράριο

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση diktio@ddp.gr, με θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διερμηνέα Φαρσί γλώσσας.
*Θα υπάρξει επικοινωνία με όσους συμμετέχοντες επιλεγούν για συνέντευξη.

Intercultural mediator Farsi speaker

The Network for Children’s Rights would like to announce the opening for the position of Intercultural Mediator Farsi speaker, who will join the team of ‘Youth Center – Intercultural Center for Youngers’ as part of program and its actions.

Job Description:
Interpreting, cultural mediation, text translation, support for informal education activities and escorts in outreach to Camps refugees in collaboration with the Youth Center team.
Requirements:
• Excellent knowledge of Farsi Language and knowledge of Urdu language will be considered as an additional asset
• Adequate knowledge of Greek and / or English (oral and written)
• Experience in related field and work experience with vulnerable groups (refugee children, migrants, etc.)
• Collaborative skills, team spirit

Working hours (weekly):
Afternoon part time job

Candidates are requested to send their Curriculum Vitae accompanied by a cover letter to diktio@ddp.gr by 17th of September 2018, with the subject: INVITATION for Farsi Interpreter.
. *We will be able to contact candidates who are shortlisted for interview.