Ισότιμοι Πολίτες

0

ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Τα μέλη της οργάνωσης Generation 2.0 for Rights Equality & Diversity σας καλούν να
υποστηρίξετε την εκστρατεία των νέων μεταναστευτικής καταγωγής για το δικαίωμά τους
στην ιθαγένεια, δηλαδή για την αναγνώρισή τους ως ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ αυτής της χώρας
στην οποία γεννήθηκαν ή και μεγάλωσαν.

Μιλούν την ελληνική γλώσσα… Μοιράζονται τις ίδιες αγωνίες… Σπουδάζουν τον ελληνικό
πολιτισμό… Προσφέρουν στην ελληνική ανάπτυξη…

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗ αντιμετώπιση και από το ελληνικό κράτος και από την ελληνική
ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ να ζουν ως ελεύθεροι πολίτες

Δείτε το βίντεο κλιπ της εκστρατείας: https://youtu.be/_Wcb0_M00bk

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ το αίτημά μας ώστε να διαδοθεί το μήνυμά μας

ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΣΥ

https://www.ithageneia.org/

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε:

AΦΙΣΑ–  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ