Ημέρα: 6 Νοεμβρίου 2014

Ισότιμοι Πολίτες

ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Τα μέλη της οργάνωσης Generation 2.0 for Rights Equality & Diversity σας καλούν να υποστηρίξετε την εκστρατεία των νέων μεταναστευτικής καταγωγής για το δικαίωμά τους στην ιθαγένεια, δηλαδή για την αναγνώρισή τους ως ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ αυτής της χώρας στην οποία γεννήθηκαν ή και μεγάλωσαν. Μιλούν την ελληνική γλώσσα… Μοιράζονται τις ίδιες αγωνίες… Σπουδάζουν […]