ΚΔΑΠ «ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΤΡΑΪΜΠΕΡ» | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ VOUCHER | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019


Μπορεί η έναρξη της νέας δημιουργικής χρονιάς
για το ΚΔΑΠ μας «Το Δίκτυο στην Τράιμπερ»
να πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2/9/2019,
η αγκαλιά μας όμως παραμένει ανοικτή
και μπορεί να υποδεχτεί λίγους ακόμη φίλους/ες!!

Συμμετέχοντας στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
για το σχολικό έτος 2019-2020,
σας γνωστοποιούμε την ύπαρξη τελευταίων διαθέσιμων θέσεων
για παιδιά δικαιούχων voucher.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες γι’ αυτό επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας
σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για εγγραφή του παιδιού σας στο ΚΔΑΠ του Δικτύου.