ΜΙΛΑΜΕ 7 ΓΛΩΣΣΕΣ- مركز عناية الطفل- Centru Pentru Copil- Prjeti per te Drejtat e Femijeve- مرکز مراقبت روزانه بچه ها- Reseau des droits de l'enfant- Day Care Centre for Children- Κέντρο για το Παιδί