Ημέρα: 4 Οκτωβρίου 2015

ΜΙΛΑΜΕ 7 ΓΛΩΣΣΕΣ- مركز عناية الطفل- Centru Pentru Copil- Prjeti per te Drejtat e Femijeve- مرکز مراقبت روزانه بچه ها- Reseau des droits de l'enfant- Day Care Centre for Children- Κέντρο για το Παιδί

Τα έντυπα υπάρχουν σε ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, αλβανικά, ρουμανικά, αραβικά και φαρσί. Ζητήστε μας για να τα μοιράσετε σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων και όπου αλλού θεωρείτε οτι είναι χρήσιμα. τηλ. Δικτύου: 210.88.46.590