Το 3ο φύλλο της εφημερίδας “Αποδημητικά Πουλιά” στην αγγλική γλώσσα