Το Δίκτυο στην συνεδρίαση της Υποεπιτροπής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων | Πέμπτη 16 Μαΐου 2019

Την Πέμπτη, 16 Μαΐου και ώρα 14.00΄,
Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
συμμετέχει σε συνεδρίαση της Υποεπιτροπής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας
και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων
με θέμα την εμπορία και εκμετάλλευση ανηλίκων.
Το Δίκτυο μέσα από την εμπειρία που έχει αποκομίσει
στο χώρο της παιδικής προστασίας θα μεταφέρει την εικόνα του πεδίου
όσον αφορά τα ζητήματα της εμπορίας και εκμετάλλευσης ανηλίκων.