Το Δίκτυο στηρίζει την Καμπάνια του Eurochild με τίτλο #VoteforChildren | Μάιος 2019

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού ως μέλος του Eurochild
υποστηρίζει και προωθεί την καμπάνια για τις Ευρωεκλογές
που διοργανώνει το Eurochild μαζί με άλλους
Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς
που ασχολούνται με ζητήματα που αφορούν τα παιδιά.
Μέσω της καμπάνιας καλούνται οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές
να προωθήσουν την παιδική προστασία και την συμμετοχή των παιδιών
και να συμβάλλουν στον τερματισμό της φτώχειας, της ανισότητας,
των διακρίσεων και των συγκρούσεων.

Για το λόγο αυτό το Δίκτυο σας καλεί να υποστηρίξετε τα παιδιά
στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο!

Διαβάστε το  Manifesto των παιδιών

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο Vote For Children