Το δεύτερο φύλλο της εφημερίδας μας «Αποδημητικά Πουλιά» στα Ισπανικά

Το δεύτερο φύλλο της εφημερίδας μας

«Αποδημητικά Πουλιά» στα Ισπανικά!

Για τους ισπανόφωνους φίλους μας, το δεύτερο φύλλο της εφημερίδας κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ισπανική γλώσσα.

Διαβάστε το εδώ: Το δεύτερο φύλλο «Αποδημητικά Πουλιά» στα Ισπανικά

Η μετάφραση έγινε από τον Ayre Asociación de Ayuda a los Refugiados,  μη κυβερνητικό οργανισμό της Ισπανίας, που υλοποιεί καθημερινά δράσεις για τους πρόσφυγες.