Το τρίτο φύλλο της εφημερίδας μας «Αποδημητικά Πουλιά» στα Ισπανικά

Το τρίτο φύλλο της εφημερίδας μας
«Αποδημητικά Πουλιά» στα Ισπανικά!

Για τους ισπανόφωνους φίλους μας, το τρίτο φύλλο της εφημερίδας κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ισπανική γλώσσα.

Διαβάστε το τρίτο φύλλο εδώ.

Η μετάφραση έγινε από τον Ayre Asociación de Ayuda a los Refugiados, μη κυβερνητικό οργανισμό της Ισπανίας, που υλοποιεί καθημερινά δράσεις για τους πρόσφυγες.