Το 11ο φύλλο της εφημερίδας «Αποδημητικά Πουλιά» στην αγγλική γλώσσα