Το 7ο φύλλο της εφημερίδας «Αποδημητικά Πουλιά» στην αγγλική γλώσσα