Ημέρα: 22 Μαΐου 2009

« Παιδικά βιβλία.Βλέποντας τον κόσμο με διαφορετικά μάτια ».Έκθεση Βιβλίου

Στο πλαίσιο της δράσης μας Παιδικά βιβλία.Βλέποντας τον κόσμο με διαφορετικά μάτια κάναμε την πρώτη Έκθεση Βιβλίου στο Κέντρο Καλλιτεχνικής Απασχόλησης του Δήμου Ελευσίνας  σε συνεργασία με το Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία».