Ημέρα: 1 Οκτωβρίου 2009

'Εκδοση του Καταλόγου«Παιδικά Βιβλία.Βλέποντας τον κόσμο με διαφορετικά μάτια »

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού  δημιούργησε έναν  Κατάλογο βιβλίων για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού με επίκεντρο την διαφορετικότητα και την κοινωνική συνοχή. Ο Κατάλογος περιλαμβάνει 200 περίπου τίτλους και  την περίληψη για τον καθένα και απευθύνεται σε γονείς, δασκάλους, κ.λ.π.   Όσοι  συμμετείχαν σ’ αυτή τη […]