Ημέρα: 12 Ιανουαρίου 2010

Ιθαγένεια σε παιδιά μεταναστών – Για μια κοινωνία πιο δίκαιη και δημιουργική. Κάλεσμα υπογραφών.

Σας καλούμε να υπογράψετε το παρακάτω κείμενο: https://www.PetitionOnline.com/ddpcivil/petition.html Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού χαιρετίζει το νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα ή φοιτούν σε ελληνικό σχολείο να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια. Θεωρούμε ότι  η νομοθετική ρύθμιση αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα προόδου. Η πολιτική λογική που […]

Ιθαγένεια σε παιδιά μεταναστών – Για μια κοινωνία πιο δίκαιη και δημιουργική. Κάλεσμα υπογραφών.

Σας καλούμε να υπογράψετε το παρακάτω κείμενο: https://www.PetitionOnline.com/ddpcivil/petition.html Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού χαιρετίζει το νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα ή φοιτούν σε ελληνικό σχολείο να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια. Θεωρούμε ότι  η νομοθετική ρύθμιση αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα προόδου. Η πολιτική λογική που […]