Ημέρα: 24 Μαΐου 2012

Κοινωνικο-Πολιτισμική Έρευνα στην περιοχή του Σταθμού Λαρίσης

Η δημιουργία του «Κέντρου Πολιτιστικής Δραστηριότητας» που σχεδιάζει το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις δραστηριότητες των παιδιών της περιοχής του Σταθμού Λαρίσης  χωρίς καμία διάκριση φύλου, φυλής, θρησκείας, εθνότητας, οικονομικής, κοινωνικής ή μορφωτικής κατάστασης. Επίσης, να υποστηρίξει  κατά το δυνατόν τις μητέρες των παιδιών και να τις ενθαρρύνει να […]