Ημέρα: 8 Δεκεμβρίου 2017

“The Young Journalists”- Βίντεο δράσεων-Web Radio “Πικραλίδα” – Εφημερίδα “Αποδημητικά Πουλιά”

Γνωρίστε τους “Young Journalists” του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού  στο βίντεο: Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ‘ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ’ ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ‘ΠΙΚΡΑΛΙΔΑ’ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ UNICEF, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (2017) ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ) ΚΑΙ […]