Ημέρα: 30 Ιανουαρίου 2019

Το Δίκτυο συμμετέχει στο πρόγραμμα Rights4Kids

  Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετέχει στο πρόγραμμα Rights4Kids, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά και έφηβους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στοχεύει στην προώθηση, προαγωγή και προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως αυτά ορίζονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989), καθώς και στην ενθάρρυνση και ενίσχυση της επαφής με […]