Ημέρα: 18 Απριλίου 2019

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Οργανισμών Eurochild

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Οργανισμών Eurochild, η οποία πραγματοποιείται στις 17 και 18 Απριλίου 2019 στις Βρυξέλλες. Στο πλαίσιο αυτό, το Δίκτυο, μεταξύ άλλων, έρχεται σε επαφή με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς προάσπισης των δικαιωμάτων του παιδιού και συζητά μαζί με τα παιδιά και εκπροσώπους ευρωπαϊκών […]