Ημέρα: 11 Σεπτεμβρίου 2019

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού υποψήφιο για το «ΙΒΒΥ – ΑSAHI Reading Promotion Award 2020»

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού υποψήφιο για το «ΙΒΒΥ – ΑSAHI Reading Promotion Award 2020» μετά από πρόταση του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ- Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Από τον Οκτώβριο του 2012, ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε διαρκώς την Παιδική Δανειστική Βιβλιοθήκη του Δικτύου και με τη συνδρομή και των εθελοντών μας σχεδιάζουμε και […]