Ημέρα: 16 Οκτωβρίου 2019

Ποιος θυμάται ότι φέτος γιορτάζουμε 30 χρόνια από την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού;

Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η Διεθνής Σύμβαση του 1989, τρία χρόνια αργότερα (το 1992) επικυρώθηκε και από την Ελλάδα, ενσωματώθηκε στο εσωτερικό της δίκαιο και έκτοτε αποτελεί Νόμο του κράτους με άμεση ισχύ και εφαρμογή (Ν2101/92). Σύμφωνα με όσα ορίζει η Σύμβαση (τα οποία […]