Ημέρα: 31 Δεκεμβρίου 2019

Ευχές από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού!

Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εργαζόμενοι, οι εθελοντές και τα παιδιά του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού σάς εύχονται χαρούμενες γιορτές και μία όμορφη νέα δεκαετία! The Board of Trustees, the employees, the volunteers and children of the Network for Children’s Rights wish you happy holidays and a beautiful new decade!