Ημέρα: 1 Ιανουαρίου 2020

CPU – Μονάδα Παιδικής Προστασίας

Η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής και Νομικής Υποστήριξης (CPU) λειτουργεί, όπως και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (“Δίκτυο”), σε δύο αλληλοσυμπληρούμένους πυλώνες. Ο πρώτος περιλαμβάνει δράσεις στο «πεδίο» σχετικές με την καθημερινή και έμπρακτη προστασία και υποστήριξη ασυνόδευτων παιδιών και των δικαιωμάτων τους. Από τον Απρίλιο του έτους 2021 το CPU λειτουργεί στο πλαίσιο του Εθνικού [...]