Ημέρα: 1 Ιανουαρίου 2020

CPU – Μονάδα Παιδικής Προστασίας

Η Μονάδα Παιδικής Προστασίας λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2017 με στόχο την προστασία και υποστήριξη ασυνόδευτων ανήλικων καθώς και των δικαιωμάτων τους. Από τον Απρίλιο του 2021 λειτουργεί στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης για ασυνόδευτους ανήλικους σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης που υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας. Συνυλοποιεί το πρόγραμμα [...]