Ημέρα: 6 Μαρτίου 2020

Θεματικές δραστηριοτήτων Μάρτιος 2020 | Κέντρο για το Παιδί

        1 – 13  Μαρτίου: “Γιορτή της γυναίκας – το δικαίωμα στην ισότητα και την απαγόρευση διακρίσεων με βάση το φύλο” Ζωγραφική με τέμπερες με θέμα τη γυναίκα, με προσωπογραφίες γυναικών από τον Πικάσο. Βιβλία όπως «τα κορίτσια μπορούν να κάνουν τα πάντα» , «ιστορίες για ατρόμητα κορίτσια», αλλά και βιβλία με […]