Ημέρα: 7 Οκτωβρίου 2020

ΚΔΑΠ – Το Δίκτυο στην Τράιμπερ: Πρόγραμμα Οκτωβρίου 2020

Οι δημιουργικές ομάδες συνεχίζονται και τον Οκτώβριο στο ΚΔΑΠ, «Το Δίκτυο στην Τράιμπερ». Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την ομάδα στην οποία θέλουν να συμμετέχουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, αναπτύσσοντας παράλληλα την κοινωνικότητά τους. Ακόμη, πάντοτε με σεβασμό της ατομικότητας του κάθε παιδιού, να περάσουν το χρόνο τους παίζοντας ατομικά, ενεργοποιώντας με […]