Ημέρα: 8 Δεκεμβρίου 2021

Καμπάνια “προΧωράω” – κείμενο συνυπογραφής

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετέχει στην Καμπάνια για μια Συμπεριληπτική Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση “προΧωράω” που διοργανώνει το Πολύχρωμο Σχολείο με τη στήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τη συμμετοχή πολλών οργανώσεων από την Κοινωνία των Πολιτών. Ακολουθεί το κείμενο της συνυπογραφής: Σε μια ιδιαίτερα περίπλοκη και ρευστή περίοδο, με ραγδαίες εξελίξεις σε […]