Ημέρα: 3 Ιουνίου 2022

Προστατεύοντας τα Δικαιώματα των Παιδιών-Κοινή Ανακοίνωση 35 Φορέων της ΚτΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προστατεύοντας τα Δικαιώματα των Παιδιών Κοινή Ανακοίνωση 35 Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών τονίζουμε την ανάγκη ενός θεσμικού πλαισίου που να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία των δομών παιδικής προστασίας, την ενίσχυση της αποϊδρυματοποίησης και την ολιστική μεταρρύθμιση της παιδικής προστασίας προς όφελος των παιδιών. Η ανάγκη αυτή […]