Ημέρα: 12 Ιουλίου 2022

Θέση εργασίας | Διερμηνέας/Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής Bengali | Υποβολή μέχρι 27/07/2022

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Child Protection case management for refugee children including Unaccompanied Children in Attica” του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης για Ασυνόδευτους Ανήλικους σε Επισφαλείς Συνθήκες Διαβίωσης («Εθνικός Μηχανισμός») που υλοποιείται από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού («Δίκτυο») προκηρύσσεται θέση διερμηνέα / πολιτισμικού διαμεσολαβητή Bengali πλήρους απασχόλησης. Τόπος εργασίας: Αθήνα Κύριες Αρμοδιότητες: […]