Ημέρα: 12 Ιανουαρίου 2023

To Εφηβικό Δίκτυο στο pod.gr!

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, που γιορτάζεται στις 20 Νοεμβρίου, τα παιδιά μοιράστηκαν την εμπειρία τους για το Εφηβικό Δίκτυο! Τι έχουν ξεχωρίσει? Για ποιους λόγους παρακολουθούν τις δράσεις του Εφηβικού Δικτύου? Πιστεύουν πως η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού την γνωρίζουν και σέβονται τα δικαιώματα που περιλαμαβάνονται σε αυτήν […]