Ημέρα: 15 Μαρτίου 2023

Δημοσίευση αποτελεσμάτων στα πρώτα ερωτήματα των παιδιών

Παρουσιάζουμε τα πρώτα αποτελέσματα από τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσαν τα παιδιά από την Νάξο, την Κύπρο, την Κρήτη, την Αθήνα και την Έδεσσα. Απάντησαν σε ποσοστό  85% γυναίκες και 15% άντρες. Σε μεγάλο ποσοστό  δεν γνώριζαν τα δικαιώματά τους (60,7%) όταν ήταν παιδιά, το 32,8% γνώριζε κάποια από αυτά, ενώ μόλις το 6,6% […]