Ανακοίνωση για την εξυπηρέτηση κοινού από την Υπηρεσία Ασύλου σε 7 γλώσσες

 

Aνακοίνωση

Εξυπηρέτηση Κοινού από την Υπηρεσία Ασύλου από 18.5.2020 29.5.2020

Από τη Δευτέρα 18.5.2020, η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου θα δέχεται εκ νέου κοινό. Ωστόσο, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διασποράς COVID-19, επιθυμούμε να ενημερώσουμε το κοινό για τα κάτωθι.

  1. Η ισχύς των δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία, τα οποία έχουν λήξει ή λήγουν από την 13.3.2020 (ημερομηνία έναρξης της αναστολής εξυπηρέτησης κοινού) έως και την 31.5.2020 παρατείνεται με νέα υπουργική απόφαση για διάστημα έξι (6) μηνών. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία Ασύλου δεν θα προβεί σε ανανεώσεις δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία για το διάστημα έως και την 31.5.2020. Εξαιρούνται από τα ανωτέρω, τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου Λέσβου, Σάμου, Χίου, Λέρου και το Αυτοτελές Κλιμάκιο Κω, τα οποία θα προβούν σε ανανέωση των δελτίων των επωφελούμενων.
  2. Από τη Δεύτερα 18.5.2020, θα κατατίθενται ηλεκτρονικά αιτήσεις αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας, αλλαγής βασικών στοιχείων, διαχωρισμού φακέλων, χορήγησης αντίγραφου φακέλου, βεβαίωσης κατάστασης αιτήματος, αναβολής/επίσπευσης συνέντευξης, νομικής συνδρομής, καθώς και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων. Σχετικά πρότυπα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, τα οποία θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κατά τόπο αρμόδιων γραφείων.
  3. Από Δευτέρα 18.5.2020 θα λαμβάνουν κανονικά χώρα οι καταθέσεις προσφυγών.

English, French, Arabic, Farsi, Sorani, Turkish