Κατηγορία: Διαγωνισμοί Προμηθειών

Yπηρεσίες μακροχρόνιας μίσθωσης χωρίς εξαγορά δύο αυτοκινήτων εννέα (9) θέσεων για την μετακίνηση ωφελούμενων και εργαζόμενων του Σωματείου στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού για τον Εντοπισμό και την Προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  Επωνυμία Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού Ταχυδρομική διεύθυνση Αλκαμένους 11Β Πόλη Αθήνα Ταχυδρομικός Κωδικός 104 39 Χώρα Ελλάδα Τηλέφωνο 211 0133919 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο diktio@ddp.gr Αρμόδιος για πληροφορίες Παναγιώτης Σταματάκης Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://ddp.gr/   Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο) είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο […]

Παράταση: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς: Yπηρεσίες μακροχρόνιας μίσθωσης χωρίς εξαγορά δύο (2) αυτοκινήτων εννέα (9) θέσεων για τις ανάγκες της Κινητής Μονάδας 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής    Επωνυμία   Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού   Ταχυδρομική διεύθυνση   Αλκαμένους 11Β   Πόλη   Αθήνα   Ταχυδρομικός Κωδικός   104 39   Χώρα   Ελλάδα   Τηλέφωνο   211 0133919   Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο    diktio@ddp.gr   Αρμόδιος για πληροφορίες   Παναγιώτης Σταματάκης   Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)   https://ddp.gr/      Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο) είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με […]