Κατηγορία: Διαγωνισμοί Προμηθειών

Παράταση: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς: Yπηρεσίες μακροχρόνιας μίσθωσης χωρίς εξαγορά δύο (2) αυτοκινήτων εννέα (9) θέσεων για τις ανάγκες της Κινητής Μονάδας 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής    Επωνυμία   Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού   Ταχυδρομική διεύθυνση   Αλκαμένους 11Β   Πόλη   Αθήνα   Ταχυδρομικός Κωδικός   104 39   Χώρα   Ελλάδα   Τηλέφωνο   211 0133919   Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο    diktio@ddp.gr   Αρμόδιος για πληροφορίες   Παναγιώτης Σταματάκης   Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)   https://ddp.gr/      Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο) είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με […]