Κατηγορία: further-the-movement-slider

Εγχειρίδιο ερευνητικού προγράμματος σύγχρονου χορού Further the movement

Το “Further the Μovement” είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα σύγχρονου χορού που πραγματοποιείται από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε συνεργασία με την ανώτερη επαγγελματική σχολή χορού “ΑΚΤΙΝΑ”, υπό την αιγίδα και με την επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σκοπός του προγράμματος είναι ο εμπλουτισμός της ελληνικής χορογραφικής δημιουργίας  μέσω της έρευνας. Επιχειρεί […]

Further the movement

Το “Further  the  Movement”  είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα σύγχρονου χορού που πραγματοποιείται από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε συνεργασία με την ανώτερη επαγγελματική σχολή χορού ”ΑΚΤΙΝΑ“, με την επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση και ο εμπλουτισμός της ελληνικής χορογραφικής δημιουργίας και της ελληνικής  κοινότητας του χορού, μέσω της […]