Ελεύθερα Μιλώ – Ορέστης Λιναρδάκης

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΙΛΩ

Ελευθερία λόγου θέλω εγώ
να μιλήσω ελεύθερα ζητώ
για τα παιδιά που δεν μπορούν εγώ
θα βγω στο δρόμο, να φωνάξω, να το πω

από τους φίλους μου ζητώ
να φωνάξουν μαζί μου παρακαλώ
σε όλο τον κόσμο θα το πω
ελευθερία λόγου απαιτώ

να μιλήσω θέλω εγώ
χωρίς να προσβάλω με ότι πω
χωρίς να φοβάμαι τι να πω
ελεύθερα να μπορώ να εκφραστώ

με ένα χέρι στο στόμα δεν μπορώ
να μιλήσω και να εκφραστώ
ελεύθερος θέλω να είμαι εγώ
να γελάω να μιλώ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ, Δ2
70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών