Έρευνα σχετικά με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού μέσω των προγραμμάτων του προωθεί και υποστηρίζει τα δικαιώματα των παιδιών όπως αυτά ορίζονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού (ΔΣΔΠ). Λαμβάνοντας υπόψιν και τις επισημάνσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εφαρμογή της ΔΣΔΠ στην Ελλάδα, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν εντός του 2022, ως Δίκτυο επιθυμούμε να διεξάγουμε μια έρευνα που θα απευθύνεται σε επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με παιδιά. Σκοπός της έρευνας είναι η κατανόηση των αναγκών που υπάρχουν σχετικά με το κατά πόσο οι επαγγελματίες γνωρίζουν και αξιοποιούν τη ΔΣΔΠ και αν υπάρχει ανάγκη σε περαιτέρω εκπαίδευση ως προς τη ΔΣΔΠ γενικότερα ή σε κάποια δικαιώματα ειδικότερα.

Απαντήστε στα ερωτήματα της έρευνας εδώ.