Εργαστήρι ανακύκλωσης και περιβάλλοντος | Κέντρο για το Παιδί & Πλανόδια Βιβλιοθήκη

Την Πέμπτη 28/11/19 πραγματοποιήθηκε εργαστήριο στο Κέντρο για το παιδί, στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθηνών, σε συνεργασία με την Πλανόδια Βιβλιοθήκη με θέμα «Περιβάλλον και Ανακύκλωση». Μικροί και μεγάλοι μέσα από το βιβλίο «Η μικρή γοργόνα πώς να ζήσει στο Σκουπιδονήσι »  ακούσαμε την ιστορία της, γνωρίσαμε τι είναι η ανακύκλωση και πώς μπορούμε κι εμείς να βοηθήσουμε την Γή με το πρόβλημα των σκουπιδιών. Στην συνέχεια μέσα από παιχνίδι μάθαμε πώς να ξεχωρίζουμε τα σκουπίδια και την ανακύκλωση και καταλάβαμε πως είναι ευθύνη όλων μας να διατηρηθεί ο πλανήτης μας καθαρός.