Για τη διαρροή ονομάτων παιδιών

Μετά την απαράδεκτη (και μάλιστα από εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου) διαρροή σε ηλεκτρονικό μέσω των ονομάτων παιδιών που φοιτούν σε νηπιαγωγείο, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, από κοινού μαζί με άλλες οργανώσεις ζητούν από την ελληνική πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της λαμβάνοντας συγκεκριμένα, άμεσα και αυστηρά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων κάθε παιδιού.

Mε μεγάλη δυσφορία πληροφορηθήκαμε τη διαρροή ονομάτων παιδιών νηπιαγωγείου και της εκπαιδευτικού τους σε ηλεκτρονικό μέσο με στόχο να καταδειχθεί η μη ελληνική καταγωγή κάποιων εξ αυτών. Επιπλέον, είναι πάρα πολύ λυπηρό ότι η διαρροή αυτή έγινε από μέλος του ελληνικού Kοινοβουλίου.

Είναι ξεκάθαρο ότι η παραπάνω ενέργεια παραβιάζει την εθνική και ευρωπαϊκή  νομοθεσία περί  προσωπικών δεδομένων και μάλιστα παιδιών. Επιπλέον, πληροφορίες και στοιχεία που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνική προέλευση, αποτελούν «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα η δημοσίευση των οποίων -και μάλιστα με κίνητρο την δημόσια έκθεση παιδιών λόγω της καταγωγής τους- αντιβαίνει στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας  Δεδομένων  (ΕΕ) 2016/679 και  την ελληνική νομοθεσία,  N.4624/2019. (Σημειωτέον ότι τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται και από το άρθρο ΣΤ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου).

Πέρα όμως από τα παραπάνω, η συγκεκριμένη διαρροή ονομάτων έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με όσα ορίζονται για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και την αρχή της μη διάκρισης στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (η οποία αποτελεί και νόμο του ελληνικού κράτους [2101/92]). Επιπλέον, σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο της ανάρτησης του βουλευτή, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η Παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους, παρέχεται δωρεάν και είναι υποχρεωτική για κάθε παιδί ηλικίας 4 έως 15 ετών, χωρίς καμία εξαίρεση, ενώ το δικαίωμα σε αυτή προστατεύεται από την διεθνή, ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία¹.

Εν κατακλείδι το δικαίωμα στην εκπαίδευση αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε παιδιού. Ενέργειες όπως αυτή του συγκεκριμένου βουλευτή καλλιεργούν τη μισαλλοδοξία, την ξενοφοβία και τον ρατσισμό και ταυτόχρονα οδηγούν στην υπονόμευση των δικαιωμάτων των παιδιών με μεταναστευτικό προφίλ, θέτουν υπέρμετρα εμπόδια στην ενσωμάτωσή τους και ευνοούν την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό τους αποκλεισμό.

Παρόλο που κρίνουμε ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση η χθεσινή ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου με την οποία καταδικάζεται ο βουλευτής, ως Κοινωνία των Πολιτών, εκφράζουμε βαθιά ανησυχία για τέτοιες ενέργειες ειδικά όταν εκδηλώνονται από εκπροσώπους του Κοινοβουλίου και αναμένουμε μια πιο άμεση και αυστηρή στάση σε ζητήματα που θέτουν σε κίνδυνο τα παιδιά και τα δικαιώματα τους.

Θετικό είναι και το γεγονός ότι ήδη η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών εκκίνησε ποινική προκαταρκτική έρευνα για την ως άνω αναφερόμενη δημοσίευση και διαρροή στοιχείων.

Καλούμε την ελληνική πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα με σκοπό την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον και κυρίως την προστασία των παιδιών και των οικογενειών τους.

Καλούμε επίσης την πολιτεία να εκπληρώσει το καθήκον της για την ελεύθερη πρόσβαση όλων των παιδιών στη δημόσια εκπαίδευση.

Οι οργανώσεις 

Changemakers Lab

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Equal Rights Beyond Borders

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

Fenix – Humanitarian Legal Aid

HIAS Ελλάδος

Human Rights 360

Ιατρική Παρέμβαση

Κέντρο Ημέρας Βαβέλ

Legal Center Lesvos

Safe Passage International

Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων

Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Συμβούλιο της Ευρώπης

Solidarity Now


1.Ενδεικτικά : Το άρθρο 14 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΔΘ), σχετικά με το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, το άρθρο 14 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ και το άρθρο 27 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ για την αναγνώριση. Στην ελληνική νομοθεσία τα άρθρα 28 και 51 του Ν. 4636/2019 προβλέπουν την εκπαίδευση των παιδιών αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας και την πρόσβαση σε αυτή και το άρθρο 60 περ. η΄ του Ν. 4636/2019 προβλέπει την πρόσβαση των ασυνόδευτων παιδιών στην εκπαίδευση. Περαιτέρω, το άρθρο 21 παρ. 7 και 8 του Ν. 4251/2014 και το άρθρο 40 του Ν. 2910/2001 προβλέπουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των παιδιών τρίτων χωρών στην εκπαίδευση. Για την απαγόρευση των διακρίσεων το άρθρο 21 του ΧΔΘ και το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό από το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου 1 της ΕΣΔΑ και από την ελληνική νομοθεσία το άρθρο 3 παρ. 2 περ. γ΄του Ν. 4443/2016.