Όλα τα παιδιά της γης – Βιργινία Μπερτσάτου

Όλα τα παιδιά της γης

Όλα τα παιδιά στην γη
θέλουν φαγητό, τροφή.
Να έχουν μια στέγη, μια σκεπή
να προστατεύονται από το κάθε τι.

Θέλουν όλα συντροφιά
να παίζουν ωραία και καλά.
Και άμα δεν νιώθουνε καλά
θα τα προστατεύει η καλή τους η μαμά.

Πάντα ειρήνη να έχουν τα παιδιά
και να μην φέρονται κακά
και άμα τους μιλάν κακά
θα έρθει κάποιος να τα πάρει αγκαλιά.

Αλλά το πιο σημαντικό
να έχουνε κάποιον φιλικό
κάποιον ευγενικό, κάποιον καλό
να τους βοηθάει, να τους προσέχει για να μην πάθουνε κακό.

Βιργινία Μπερτσάτου Δ’2
70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών