Όταν γελάνε τα παιδιά – Μαρίνα Χαραλαμποπούλου

Όταν γελάνε τα παιδιά

Όταν γελάτε, βγαίνει ο ήλιος κι ο κόσμος χαμογελά!
Χαμογελάτε, χαμογελάτε! Γελάει ο ή-ήλιος.
Μα όταν κλάψεις κι αναστενάξεις, φέρνεις την λύπη. Μα και την βροχή.
Έτσι γελάτε! Όταν γελάτε, ο κόσμος χαμογελά.

Όταν γελάτε, όταν γελάτε, κι όλος ο κόσμος χαμογελά και σ’ αγκαλιάζει, σε παρασύρει μες στους ρυθμούς της ζωής.
Μα όταν κλάψεις πολύ γοερά, κυλούν τα δάκρυα σαν το ποτάμι.
Έτσι γελάτε! Όταν γελάτε, ο κόσμος χαμογελά.

Χαμογέλα, χαμογέλα, φωτίζεις όλη τη γη.
Χαμογέλα, χαμογέλα, σκορπάς γύρω και τη χαρά.
Όταν λυπάσαι και είσαι πικρός, φέρε στα χείλη χαμόγελο!
Έτσι γελάτε! Όταν γελάτε, τότε ο κόσμος χαμογελά! (2)