Τα προηγούμενα χρόνια στο CPU

Η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής και Νομικής Υποστήριξης (CPU) τα προηγούμενα χρόνια!

Από το 2016 και σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις δημιουργήθηκαν οι πρώτες «Μονάδες Παιδικής Προστασίας» σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας (Σχιστό και Ελληνικό), και τον Ιούνιο του 2017 ξεκίνησαν την παροχή υπηρεσιών και στον αστικό ιστό της Αθήνας, όπου υλοποιούνται έως και σήμερα.

Έως και τον Απρίλιο του έτους 2021, ο εντοπισμός των παιδιών και η παροχή υπηρεσιών γινόταν έπειτα από την παραπομπή άλλων εθνικών και διεθνών οργανώσεων, από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, την Πλανόδια Βιβλιοθήκη (outreach work) και, κυρίως, μέσα από την υπηρεσία μας “Info Desk”. Με την συνεργασία μας στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού ο εντοπισμός γίνεται μέσω της υπηρεσίας Info Desk και κυρίως μέσω της παραπομπής των ασυνόδευτων παιδιών από τον Εθνικό Μηχανισμό.

Οι επαγγελματίες έρχονται καθημερινά σε επαφή με ασυνόδευτα παιδιά που διαβιούν σε καθεστώς  επισφαλούς στέγασης  ή άστεγίας τα οποία χρήζουν άμεσης ψυχοκοινωνικής και νομικής πλαισίωσης. Πρόκειται για παιδιά που είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα και η παροχή υπηρεσιών κρίνεται αναγκαία.

Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ασυνόδευτα παιδιά μέσω ατομικών συναντήσεων και προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργεις για τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών. Κατά το προηγούμενο διάστημα οι κοινωνικοί λειτουργοί ήταν υπεύθυνοι/ες για τη σύνταξη ατομικού σχεδίου δράσης για κάθε παιδί, το οποίο ακολουθούσαν από κοινού με τους/τις ψυχολόγους και τους/τις δικηγόρους, και το οποίο επικαιροποιείτο κάθε δύο εβδομάδες ή και συχνότερα, εφόσον προέκυπτε η ανάγκη. Στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού οι κοινωνικοί λειτουργοί προβαίνουν στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των αναγκών του κάθε παιδιού καθώς και την άμεση υποστήριξη τους, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, σε συνεργασία με τον Μηχανισμό με σκοπό την εύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης σε συνδυασμό με την ενημέρωση προς την αρμόδια Εισαγγελία.

Κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι ψυχολόγοι παρείχαν ψυχολογική υποστήριξη και  αξιολόγηση των αναγκών των παιδιών, παρείχαν υπηρεσίες στο Info Desk και επιπλέον παρείχαν εξατομικευμένες συνεδρίες βάσει των αναγκών ατομικού σχεδίου δράσης, το οποίο συντάσσονταν μετά από την εκτίμηση των ιδιαίτερων αναγκών του κάθε παιδιού ή/ και οικογένειας. Επίσης, υλοποιούσαν ενταξιακά ομαδικά εργαστήρια με άτομα εφηβικής ηλικίας. Την παροχή υπηρεσιών στο Info Desk και την παροχή πρώτης ψυχολογικής βοήθειας συνεχίζουν και στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμου.

Παράλληλα, οι δικηγόροι παρείχαν πρόσβαση στη νομική ενημέρωση, καθώς και συμβουλευτική και εκπροσώπηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου. Στο πλαίσιο αυτό, διοργάνωναν επιπλέον ατομικές συναντήσεις για την ενημέρωση κάθε επωφελούμενου ατόμου στα εξής θέματα:

  • Τα κοινωνικά δικαιώματα των παιδιών βάσει του ευρωπαϊκού και ελληνικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων,
  • Τις διαδικασίες προστασίας των προσφύγων/ισσών (π.χ. διαδικασίες ασύλου, οικογενειακή επανένωση και άλλες δραστηριότητες προστασίας και βοήθειας),
  • Διαδικασίες μετεγκατάστασης και επανένωσης με την οικογένειά τους,
  • Νομική εκπροσώπηση και συνδρομή στη διαδικασία ασύλου, μετεγκατάστασης, οικογενειακής επανένωσης και πρόσβασης σε ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Δεν παρέχεται δικαστική εκπροσώπηση.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού οι δικηγόροι αναλαμβάνουν την νομική συμβουλευτική των ασυνόδευτων παιδιών που εντοπίζονται και προβαίνουν από κοινού με τους κοινωνικούς λειτουργούς στην διερεύνηση της δυνατότητας ανάληψης της πραγματικής φροντίδας των ασυνόδευτων παιδιών από ενήλικα συγγενικά πρόσωπα που το επιθυμούν, μέσω διάταξης της Εισαγγελίας Ανηλίκων  Αθηνών.

One thought on “Τα προηγούμενα χρόνια στο CPU

Comments are closed.