Ημέρα: 18 Απριλίου 2020

Τα προηγούμενα χρόνια στο CPU

Η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής και Νομικής Υποστήριξης (CPU) τα προηγούμενα χρόνια! Από το 2016 και σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις δημιουργήθηκαν οι πρώτες «Μονάδες Παιδικής Προστασίας» σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας (Σχιστό και Ελληνικό), και τον Ιούνιο του 2017 ξεκίνησαν την παροχή υπηρεσιών και στον αστικό ιστό της Αθήνας, όπου υλοποιούνται έως και σήμερα. Έως […]