Σημαντική ανακοίνωση μεταφοράς των χώρων του Εφηβικού Δικτύου και Protection for All Minors

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού ενημερώνει τους ωφελούμενους και τους φορείς ότι από Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024,

  • οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης στους ασυνόδευτους ανηλίκους που διαβιούν σε αστεγία και επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης, μέσω του προγράμματος Protection for All Minors και του Εθνικού Μηχανισμού Άμεσης Ανταπόκρισης, μεταφέρονται στην Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως 187-189, 10444. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 210 51 48 366. Για οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Έφη Μάνσαλη
  • οι δράσεις του Εφηβικού Δικτύου μεταφέρονται στην οδό Αλκαμένους 11Α (δίπλα στο Εργαστήρι Πολιτισμού) και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2108846590 και για οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Στέλλα Κολυτά.

Το πρόγραμμα Protection for All Minors λειτουργεί υπό τον Εθνικό Μηχανισμό Άμεσης Ανταπόκρισης (ΕΜΕΑ) της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συνεργασία με την INTERSOS Hellas και με την υποστήριξη της Stichting Vluchteling.

Το Εφηβικό Δίκτυο λειτουργεί με την υποστήριξη του Κοινοφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

Ο χάρτης με τους δύο χώρους: