Κατηγορία: Protection for all minors

Το Protection for all Minors συνεχίζει και το 2024!

Το πρόγραμμα “Protection for all Minors” του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού με τη συνδρομή μιας ομάδας Παραστατών και διερμηνέων, παρέχει ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη στα ασυνόδευτα παιδιά που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης με στόχο την ενημέρωση, την υποστήριξη και την ένταξη τους στις Δομές Φιλοξενίας της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας. […]

Εκδήλωση για την συμπλήρωση του πρώτου εξαμήνου υλοποίησης του “Protection for All Minors”

Την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023, ασυνόδευτοι ανήλικοι που λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και νομικής συμβουλευτικής από τους Παραστάτες του προγράμματος “Protection for All Minors, συμμετείχαν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου υλοποίησης του προγράμματος και την κοπή της πίτας του προγράμματος στο HIGGS. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι RED NOSES Emergency Smile, […]

Το Δίκτυο ξεκινά την υλοποίηση του προγράμματος «Protection for All Minors» με την χρηματοδότηση της INTERSOS.

Δελτίο Τύπου   Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού ξεκινά την υλοποίηση του  προγράμματος «Protection for All Minors» με την χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής οργάνωσης INTERSOS. Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα, το οποίο  προσφέρει ολοκληρωμένη στήριξη σε ασυνόδευτα ανήλικα που βρίσκονται στην Ελλάδα και τα οποία διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες ή συνθήκες αστεγίας. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται υπό την εποπτεία […]

«Protection for all Minors»: Συνεργασία του Δικτύου με την INTERSOS

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη του προγράμματος «Protection for all Minors», το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση της INTERSOS. Η υλοποίηση του προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εγγυάται την ολιστική παρέμβαση και υποστήριξη των ασυνόδευτων ανήλικων, τα οποία διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες. Στόχος του προγράμματος είναι να ενημερώσει και να υποστηρίξει τους ασυνόδευτους ανήλικους, […]