Θέση εργασίας | Case worker Προγράμματος Εφηβικού Δικτύου | Υποβολή μέχρι 27/03/2022

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση case worker προγράμματος που αφορά την λειτουργία του Εφηβικού Δικτύου. Το Εφηβικό Δίκτυο είναι ένας διαπολιτισμικός χώρος ειδικά σχεδιασμένος για έφηβους/ες και νέους/ες από 13 έως 24 ετών με στόχο να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών δραστηριοτήτων και να συνεισφέρει στην ευαισθητοποίηση των έφηβων και νέων ατόμων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και το ωράριο 12:00-20:00

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Οι εγγραφές και η λήψη του κοινωνικού ιστορικού των ωφελούμενων εφήβων & νέων
 • Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και υλοποίηση δράσεων-εργαστηρίων ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος και των ωφελούμενων εφήβων (όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, εργασιακής συμβουλευτικής)
 • Η κοινωνική αξιολόγηση του περιεχομένου του ιστορικού, η πραγματοποίηση ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και ο σχεδιασμός των κοινωνικών παρεμβάσεων
 • Η επικοινωνία με τους ωφελούμενους
 • Η επικοινωνία και συνεργασία με τους εθελοντές
 • Η επικοινωνία με άλλους φορείς όπως σχολεία, οργανώσεις
 • Η συλλέγει στοιχείων για τις απαραίτητες αναφορές καθώς και εκθέσεων που χρειάζονται / απαιτούνται

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Κοινωνικού Λειτουργού ή Ψυχολόγου
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Άριστη Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 2 ετών με την ηλικιακή ομάδα εφήβων και νεών όπως και σε συναφές αντικείμενο
 • Άριστη Γνώση Η/Υ (Microsoft Office)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Προϋπηρεσία σε καθήκοντα εργασιακής συμβουλευτικής
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Εξαιρετική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 27/03/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα: case worker Εφηβικού Δικτύου

* Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα. Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το βιογραφικό τους.