Θέση εργασίας | Διερμηνέας/Πολιτισμικός διαμεσολαβητής Φαρσί | Υποβολή μέχρι 25/03/2020 | Αθήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας: Στο πλαίσιο της δράσης της εφημερίδας «Αποδημητικά Πουλιά», πρόγραμμα που υλοποιεί το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, προκηρύσσεται θέση διερμηνέα/πολιτισμικού διαμεσολαβητή Φαρσί μερικής απασχόλησης.

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

  • Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος
  • Επακριβής διερμηνεία των συζητήσεων που διεξάγονται ανάμεσα στο προσωπικό του προγράμματος και στους ανήλικους, χωρίς καμία παρέμβαση στο περιεχόμενο αυτών και με πλήρη εχεμύθεια
  • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα του, καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Άριστη γνώση στον γραπτό και προφορικό λόγο στη γλώσσα Φαρσί
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας ή/ και αγγλικής γλώσσας
  • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο
  • Άριστη Γνώση Η/Υ (Microsoft Office)
  • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 25/03/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.karapatsia@ddp.gr με θέμα: Διερμηνέας/Πολιτισμικός διαμεσολαβητής Φαρσί

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν διαδικτυακά. Λόγω της παρούσας κατάστασης με την πανδημία του κορονοϊού υπάρχει το ενδεχόμενο ένα διάστημα της εργασίας να πραγματοποιηθεί από απόσταση, ανάλογα με τις σχετικές οδηγίες που δίνονται από τις αρμόδιες αρχές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

*Θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη μόνο όσοι πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης.