Θέση Eργασίας | Editor | Υποβολή μέχρι: 31/10/2019 | Αθήνα

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο), μη κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό την προώθηση και προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, αναζητεί Editor για κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης στην εφημερίδα “Αποδημητικά Πουλιά”.

Τόπος Εργασίας: Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα:

  • Αναγνωρισμένο πτυχίο Δημοσιογραφίας ή Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Φιλολογίας, Μαθηματικών) ή Πληροφορικής ή Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή παρεμφερούς γνωστικού αντικειμένου (η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν)
  • Άριστη γνώση αγγλικών (η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν)
  • Άριστη γνώση Η/Υ και χρήση MS Office και Social Μedia (η εξοικείωση με περιβάλλοντα διαχείρισης ιστοσελίδων θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν)

Εμπειρία

  • Τουλάχιστον 3ετής προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (προϋπηρεσία σε οργάνωση/φορέα της κοινωνίας των πολιτών θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν)

Δεξιότητες/Ικανότητες

  • Ομαδικό πνεύμα εργασίας και ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης
  • Λήψη πρωτοβουλιών, διάθεση επίλυσης προβλημάτων και υποστήριξη της ομάδας στην υλοποίηση και επίτευξη των στόχων της
  • Ικανότητα προσαρμογής, επικοινωνίας, συνεργασίας και δραστηριοποίησης σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον
  • Εξαιρετικές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, ευχέρεια σε γραπτό και προφορικό λόγο και παρουσίασης/επεξήγησης των δραστηριοτήτων και των σκοπών των προγραμμάτων καθώς και της γενικότερης δράσης του Δικτύου (ελληνικά και αγγλικά).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους, καθώς και εισαγωγικό σημείωμα στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο. Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω έως την 31/10/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση diktio@ddp.gr με θέμα ‘Θέση Εργασίας Editor’.

Θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη μόνο όσοι πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης.